Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Citroen GS/GSA > Mechanika > Hydraulika

Hydraulika


Hlavní části hydraulického systému:

- Nádrž hydraulického oleje LHM o obsahu 3,3 až 4,2l (podle modelu).
- Pístové vysokotlaké čerpadlo- pohon přes ojnici na hřídeli výstředníku olejového čerpadla.
- Hydropneumatický tlakový zásobník (akumulátor) vybavený tlakovým regulátorem a 
   rozdělovačem tlaku o obsahu 0,4l a max. tlaku 18MPa.
- Výškové korektory přední a zadní nápravy.
- Čtyři hydropneumatické pružiny.

Prvním článkem celého hydraulického systému je vyrovnávací nádrž hydraulického oleje LHM. Vysokotlakým čerpadlem je olej vháněn z nádrže do tlakové zásobníku (akumulátoru) s regulátorem tlaku. Tlakové čerpadlo je neustále v činnosti a dodává vysokotlaký olej do regulátoru, odkud se při dostatečném tlaku v systému vrací do nádrže. Při poklesu tlaku kapaliny v akumulátoru pod stanovenou mez se otevře ventil a ten se začne plnit. Toto je slyšet jako cvaknutí a zavrčení, vycházející z činnosti čerpadla pod zátěží. Perioda mezi jednotlivým sepnutím tlakového čerpadla je jedním z hlavních ukazatelů na stav hydraulického systému. S opotřebením jednotlivých dílů se intervaly sepnutí zkracují. Z tlakového regulátoru jde olej do rozdělovače. Ten je vybaven tlakovým spínačem, který při poklesu tlaku pod nastavenou mez, dává signál kontrolce na přístrojové desce.
Z rozdělovače prochází olej skrz přední a zadní výškový korektor k příslušným hydropneumatickým pružinám. Když je korektor aktivován, vysokotlaková kapalina zdvihá pár pružících jednotek. Když je korektor v neutrální poloze, tlak mezi párem pružících jednotek zůstává neměnný. A když je korektor deaktivován, kapalina z páru pružících jednotek je přenášená zpět do vyrovnávací nádrže. Z rozdělovače jsou dále skrz brzdový ventil napájeny přední brzdy. Zadní brzdy jsou pak skrz brzdový ventil napojeny na systém zadního odpružení. Pozitivním přínosem uvedeného způsobu řešení brzdového podsystému je fakt, že tlak na brzdy na zadní nápravě je regulovaný hmotností nákladu. Čím je ve vozidle těžší náklad, tak je i tlak v zadní části okruhu odpružení vyšší a tedy i vyšší je tlak čelistí na zadní brzdové kotouče a naopak.


     

 
  

1- nádrž LHM
2- vysokotlaké čerpadlo
3- tlakový akumulátor a regulátor
4- čtyřcestný rozdělovač
5- přední výškový korektor
6- přední hydropneumatické pružiny
7- přední brzdy
8- brzdový ventil
9- zadní výškový korektor
10- zadní hydropneumatické pružiny
11- zadní brzdyBrzdový ventil

 

     

 


Nádrž LHM – GSA

 

     1,2,3- vrat přebytků LHM
4- vrat z tlakového regulátoru a výškových korektorů
5- výtlak k čerpadlu
6- filtr na výtlaku k čerpadlu
7- přepážka
8- filtr na vstupu do nádrže- z vratů
9- hladinový plovák


Kontrola hladiny LHM


Výška oleje v průsvitné trubici má být mezi značkami 2- min a 1- max (GS).
Kontrola se provádí při stání vozu v nejvyšší poloze.
Lze používat pouze hydraulický olej LHM. Použití jiných tekutin je přísně zakázáno a může vést
k rychlému zničení hydraulického zařízení. Ve výjimečných případech, při nedostupnosti LHM, lze na krátkou dobu použít motorový olej SAE 10, nebo SAE 20 a poté v co nejkratší době vypustit hydraulický systém a doplnit novou LHM.

 

                      

 


Vysokotlaké čerpadlo

Srdcem čerpadla je jednoduchý píst. Když se píst zvedá, otevře se ventil, aby se nabrala kapalina
z vyrovnávací nádrže. Když píst klesá, otevřený ventil se uzavře a otevře se druhý, aby se kapalina
pod tlakem vytlačila ven.


Tlakový zásobník- akumulátor

Shromažďuje vysokotlaký olej z čerpadla a rozděluje ho do jednotlivých podsystémů. Je spojený
s regulovaným vypínačem. Když je nízký tlak, např. při startu, spínač je sepnutý a zabezpečuje plnění tlakového zásobníku stlačenou kapalinou z čerpadla. A když tlak vevnitř koule dosáhne jistého bodu, vypínač se odpojí a zastaví se tak přísun vysokotlaké kapaliny do tlakového zásobníku.
Každý z podsystémů na zabezpečení svojí činnosti čerpá přímo anebo nepřímo tlak z této hlavní koule podle vlastní potřeby. Během jízdy vozidla, když probíhá postupné rovnoměrné čerpaní nahromaděné vysokotlaké kapaliny z akumulátoru, čerpadlo se využívá jen občas, aby se zabezpečila trvalá přítomnost dostatečně vysokého tlaku v akumulátoru.


Rozvod LHM do jednotlivých podsystémů


     

 
 


Výškový korektor

Výškový korektor je obsluhovaný mechanickým ramenem, které vychází z jeho tělesa.
Když je rameno vtlačené dovnitř, otevře se cesta mezi pružícími jednotkami a vysokotlakovým akumulátorem.
Když je rameno vytáhnuté ven, otevře se přechod mezi pružícími jednotkami a vyrovnávací nádržkou.
A když je rameno v neutrální poloze, kapalina nemůže proudit ani jedním směrem.
Namontováním korektoru na rám karosérie a spojením mechanického ramena s pružícími jednotkami
se dosahuje samovyrovnávacího efektu. Pokud se například naloží dozadu těžký náklad, pokles vozidla zasune rameno dovnitř korektoru a vysokotlaková kapalina proudí do zadní části podsystému pružení, dokud se rameno nevrátí do původní polohy.

 

   


Z místa řidiče lze nastavovat světlou výšku vozu ve třech polohách:

1- pro normální jízdu (14,6 cm u prvních modelů a 15,4 cm u pozdějších modelů)
2- pro jízdu v terénu nižší rychlostí
3- pro výměnu kola (asi 25cm), nepoužívat během jízdy. Pro jízdu lze použít ve výjimečných případech,
    pro krátké vzdálenosti v obzvláště těžkém terénu. Dále se používá pro kontrolu množství hydraulické
    kapaliny.

                                         
Hydropneumatická pružina

Hydropneumatická pružina se skládá z válce pružiny, který zajišťuje přenos síly z nápravy na stlačený plyn a zásobníku stlačeného plynu (dusíku)- tzv.koule, který tvoří vlastní pružící látku.
Pérování funguje tak, že do pístnice je přiváděn pod vysokým tlakem speciální hydraulický olej označovaný LHM, kde potom přes membránu vzájemně působí proti tlaku stlačeného dusíku v kouli.

 

 U tohoto systému odpružení lze automaticky udržovat světlou výšku vozidla (nezávislou na zatížení). Dosahuje se toho tak, že při zvětšení zatížení se plyn stlačí a do válce se doplní takové množství oleje,
aby byla podlaha v požadované úrovni. A když zatížení poklesne, olej je vytláčen nazpět, dokud s tlakem stlačeného dusíku nenastane rovnováha.

 
 

      Hydropneumatické zavěšení umožňuje jízdu po třech kolech.

 

     

 

Část informací o hydraulickém systému převzato ze stránek BX clubu. Na těchto stránkách naleznete
i popis jednoduché kontroly hydrauliky.


www.bxclub.com/view.php 


 
© citroengs.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist